Гр. Банско, пл."Възраждане"
Парков район „Вихрен“
Асфалтов път за х.Вихрен
Горска пътека
Асфалтов път за х.Вихрен
Горска пътека
Кръстовище към местността "Пещерите"
Асфалтов път
Асфалтов път
Сухо корито на река Бъндерица
Ски път
Зона за скално катерене
Ски път
Ски път
Ски път
Към местността "Чалин валог"
Местност "Чалин валог"
Местност "Чалин валог"
Горска пътека
Горска пътека
Горска пътека
Път за хижа Академика
Горски път
Горски път
Контролен пункт на Парков район „Вихрен“
Асфалтов път
Бъндеришка поляна
Бъндеришка поляна
Мост
Кръстовище към горска пътека
Горска пътека
Горска пътека
Горска пътека
Горска пътека
Горска пътека
Хижа "Бъндерица"
Байкушевата мура
Горска пътека
"Елтепска вода"
Хижа "Вихрен"