Хижа "Бъндерица"
Байкушевата мура
Горска пътека
"Елтепска вода"
Хижа "Вихрен"
м."Пукнат камък"
"Равнашки брод"
Местност "Равнако"
Горска пътека
Муратово езеро
Каменни блокове (морени)
Бъндеришка порта
Разклон за х.Синаница
Спанополски езера
Местност "Спано поле"
Разклон за х.Беговица
Горска пътека
Спанополски рид (душевадника)
Водохващане
Местност "Сърчалиица"
Разклон -черен път
Местност "Попина лъка"
Разклон за м."Туричка черква"
Хижа "Яне Сандански"