Хижа "Бъндерица"
Горска пътека
Стръмна горска пътека
Разклон
Циркус "Малък казан"
Стръмен склон
Разклон за х."Вихрен"
Циркус "Голям казан"
Стръмни сипеи
Седловина Премката