Гр. Банско, пл."Възраждане"
Парков район „Вихрен“
Асфалтов път за х.Вихрен
Горска пътека
Асфалтов път за х.Вихрен
Горска пътека
Асфалтов път
Мост с метални перила
Горска пътека
Горска пътека
Местност "Тодорова орница"
Водопад "Юленски скок"
Местност "Караманица"
Местност "Главите"
Река Къркъмската вода
Горска пътека
Местност " Демянишка поляна"
Хижа "Демяница"
Василашка река
Разклон за Василашки циркус
Горска пътека
Разклон за Валявишки езера
Превалски езера
Разклон за х.Я.Сандански
Морени
Мозговишка порта
Река Мозговица
Беговишки превал
Планинска пътека (синя маркировка)
Разклон за х.Пирин
Даков мост
Горска пътека
Разклон за х.Синаница
Хижа "Беговица"
Горски път
Мост на р. Беговица
Разклон за м."Туричка черква"
Разклон за х."Вихрен"
з. Тевно езеро
Хижа "Яне Сандански"