х.Вихрен
Мост на р.Бъндерица
Разклон за езеро"Окото"
Местност "Равнако"
Разклон за "Равнашки брод"
Стръмно изкачване
Разклон за Бъндеришко рибно езеро
Жабешко езеро.
Разклон за "Тевното" езеро
Начало на р."Бъндерица"
Стръмно изкачване
Планинска тераса
Планинска пътека-изкачване
връх "Опрено"
връх "Типиц"
връх "Превалски чукар"
Седловина "Превала"
Мозговишка порта
Местност "Белемето"
Планинска пътека-разклон
Премка между в. "Кралев двор" и "Малка Каменица"
Стръмен склон
Разклон за хижа"Безбог"
Горска поляна
Местност "Комитски чарк"
Хижа "Пирин"