Превалски езера
Планинска пътека (зелена маркировка)
Планинска пътека-изкачване
Седловина Превала
Циркус "Чаира"
Планинска пътека (зелена маркировка)
Река Башлийца
Местност "Башлиица"
Атмегданска река
Планинска пътека (зелена маркировка)
Мост на р.Башлийца
Водохващане на р. Мозговица.
Горски път
Горска пътека
Горски път
Разклон за м."Туричка черква"
Местност "Попина лъка"