Център на гр.Добринище
Указателни табели
Мост на р. Дисилица
Балав мост
Черен път
Местност "Доматарско"
Път за х. Г.Делчев
Горска пътека
Хижа "Гоце Делчев"
Първа станция на лифт
Горски път
Горска пътека
Горска поляна
Стръмна горска пътека
Ски писта
Местност "Говедарника"
Горска пътека
Горска пътека
Хижа "Безбог"