Харами бунар
Камионен път за с.Брезница
Местност "Ленишки рид"
Разклон -черен път
Горска пътека
Разклон -горски път
Разклон -горска пътека
Местност "Дългата полена"
Местност "Чало"
Горска пътека
Местност "Изворите"
Разклон -горска пътека
Разклон -горска пътека
Река "Ретиже"
Горска пътека
"Рибни" езера
Разклон за х. Демяница
Стръмен скален праг
"Попово" езеро