Изворите
Планинска пътека (жълта маркировка)
Местност "Кривата вода"
Планинска пътека-изкачване
Кременски циркус
Кременски циркус
Кременски циркус
Скална цепнатина
Разклон за "Тевното" езеро
Връх "Джано"