Хижа Яворов
Иглолистна гора
Горска пътека
заслон Бункера
Метални жалони
Суходолско езеро
Морени
разклон за х.Вихрен
Югозападен склон на в. Разложки Суходол
Премката, между в. Разложки Суходол и в. Байови дупки
Заслон "Баюви дупки"
Връх "Бански суходол"
Каменен ръб "Кончето"
Склон "Странето"
Седловина Премката
Скалиста пътека
Връх "Вихрен"
Седловина "Кабата"
Циркус "Кабата"
Разклон за "Голям казан"
Местност "Елтепска вода"
х.Вихрен