Указателни табели II-19
Хотелски сгради
местност "Круше"
местност "Църнако"
Пътека в ляво
река Суходолска
Пожарище
Път "Бетеловото-Яворов"
местност "Варницата"
Стръмна горска пътека
Стръмна горска пътека
Камионен път
местност "Суходолски поляни"
Хижа Яворов
Иглолистна гора
Горска пътека
заслон Бункера
Метални жалони
Суходолско езеро
Морени
разклон за х.Бъндерица
седловина "Итипица"
Разклон за вр.Албутин
Планинска пътека (жълта маркировка)
Стари зидове
Итипишка река
Местност "Черната вода"
Река Влахинска
Местност "Камен клет"
Горска пътека
Местност "Буката"
Пункт на НП "Пирин"
Разклон за х.Синаница
Местност "Пещерата"
Река Разколска
Река Шаралийска
Курорт "Върбите"
Местност "Грънчарска скала"
Разклон за Долна Градешница
Влашка чешма
Местност "Кръстец"
Асфалтов път
Хълм "Мело"
жп прелез гр.Кресна

Хижа Яворов - гр. Кресна