Хижа Яворов
Горски път
Разклон за м."Яворова поляна"
Горски път
Горски път
Горска пътека
"Хайдушка чешма"
Местност "Яворова поляна"