Хижа "Предел"
Кръстовище към м."Кулиното"
Горско стопанство
Кулиното
Разклон -горски път
Разклон -горски път
Разклон -ски писта
Горска пътека
Горска пътека
Горски път
Горска пътека
Широколистна гора
Подножието на Даутов връх
Изкачване към седловина "Ушиците"
Разклон -горска пътека
Местност "Конярнико"
Планинска поляна
"Бела" река
Горска пътека за "Свещниците"
Горска пътека-смесена гора
Горски път - изоставена постройка
Местност "Божоро"
Информационна табела
Горска пътека
Изкачване на рида "Окаден"
Горска пътека
Каптаж
Горска поляна
Хижа Яворов