Хижа "Беговица"
Разклон за х.Синаница
Горска пътека
Даков мост
Планинска пътека-изкачване
Разклон за х.Пирин
река Беговица
Беговишко езеро
Седловина под в,"Зъба"
Циркус "Башмандра"
Горски път
Хижа "Пирин"