х.Пирин
От х.Пирин
Отклонение за Башмандренска река
Разклон -черен път
"Кельова" река
Отклонение за гр.Мелник
Път за хижа "Малина"
Водохващане
Мост на р. "Пиринска Бистрица"
Горски път за с.Пирин
Река "Сипливица"
"Асаничка" река
Разклон за "Тодоровото"
Хижа "Малина"
Горска поляна
Горска пътека
Горски път
Разклон -черен път
Бела река
Горска поляна -кръстопът
Горски път
Разклон -горски път
"Черна" река
Горска пътека
Почвен път
Местност "Суватя"
Местност "Аскерски колиби"
Местност "Чемерикова поляна"
Местност "Мравчена поляна"
Връх "Сеното"
Местност "Сеното"
Главно било
Местност "Добро поле"
Камионен път за вр. "Ореляк"
Стръмна камениста пътека
Камионен път за вр. "Ореляк"
Горска пътека
Местност "Попови ливади"