Местност "Чала"
Разклон -черен път
Горска поляна
Горска пътека
Планински поток
Поляни в м."Сухия гьол"
"Средно Брезнишко" езеро
Пътека без маркировка
"Горно Брезнишко" езеро
Връх "Кадиев рид"
Седловина със скални блокове
Връх "Джано"
Планински рид
Спускане по тревиста пътека
Седловина "Демиркапия"
Местност "Кралеви гробища"
"Кралеви" езера
"Краледворска" порта
Местност "Белемето"
з. Тевно езеро